Question
Cập nhật vào
15 Thg 12 2017

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

"움쿠리다" 무슨 뜻입니까? 한국어로 설명해 주세요

" 파리한 사람들은 말없이 움쿠리고 오가거늘..." 이 문장에 나온 말입니다
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"움쿠리다" 무슨 뜻입니까? 한국어로 설명해 주세요
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question