Question
Cập nhật vào
15 Thg 12 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? me gustas

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? me gustas
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question