Question
Cập nhật vào
16 Thg 12 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

internet backbone có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này internet backbone có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question