Question
Cập nhật vào
21 Thg 12 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Что едят на завтрак в Канаде?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Что едят на завтрак в Канаде?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question