Question
Cập nhật vào
6 Thg 3 2015

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hello dear friend, would you please correct it for me:

Dear ...,
Thank you so much for this good news, really you made my day.
And I am so appreciate.
I will call you and make schedule.

Many thanks

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello dear friend, would you please correct it for me:

Dear ..., 
Thank you so much for this good news, really you made my day. 
And I am so appreciate.
I will call you and make schedule. 

Many thanks
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question