Question
Cập nhật vào
31 Thg 12 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thụy Điển
Câu hỏi về Tiếng Nhật

what means this? "「」"?

is like ""?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
what means this? "「」"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question