Question
Cập nhật vào
9 Thg 1 2018

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Is 싸우다 more about a verbal fight or a physical fight?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is 싸우다 more about a verbal fight or a physical fight?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question