Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
19 Thg 1 2018

Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa engage involve ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa engage và involve ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question