Question
Cập nhật vào
27 Thg 1 2018

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? это правильно? —저는 사박을 먹어요 перевод: я ем яблоко

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? это правильно? —저는 사박을 먹어요 перевод: я ем яблоко
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question