Question
Cập nhật vào
28 Thg 1 2018

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

請問,「帶走」的相反是什麼?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
請問,「帶走」的相反是什麼?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question