Question
Cập nhật vào
7 Thg 7 2016

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa Okay Okey ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Okay và Okey ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question