Question
Cập nhật vào
4 Thg 2 2018

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? 以前、意見を求めていた資料を、今日の8時にメールで皆さんに送っているのですが、確認しておいてください。(As I sent you the document which asked for opinions at 8 this morning,please review it.←Is this correct?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? 以前、意見を求めていた資料を、今日の8時にメールで皆さんに送っているのですが、確認しておいてください。(As I sent you the document which asked for opinions at 8 this morning,please review it.←Is this correct?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question