Question
Cập nhật vào
12 Thg 3 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đan Mạch
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

this she left on his desk cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question