Question
Cập nhật vào
9 Thg 7 2016

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

打飞机 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Ru-ma-ni

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 打飞机 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question