Question
Cập nhật vào
3 Thg 3 2018

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Santa Claus

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Santa Claus
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question