Question
Cập nhật vào
11 Thg 7 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? " have a safe flight "

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào?  " have a safe flight "
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question