Question
Cập nhật vào
6 Thg 3 2018

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? “Are you proud of me?” in a joking tone!

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? “Are you proud of me?” in a joking tone!
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question