Question
Cập nhật vào
10 Thg 3 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 나가세요 나가주세요 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 나가세요 và 나가주세요 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question