Question
Cập nhật vào
12 Thg 3 2018

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Hebrew
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 爆鐘 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 爆鐘.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question