Question
Cập nhật vào
18 Thg 3 2018

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm flood .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Mã Lai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question