Question
Cập nhật vào
20 Thg 3 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Thái

how about your opinion eating with hands without spoon fork or chopsticks ???

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
how about your opinion eating with hands without spoon fork or chopsticks ???
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question