Question
Cập nhật vào
21 Thg 3 2015

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa involve include ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question