Question
Cập nhật vào
24 Thg 3 2018

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

made/make fun of a lot có nghĩa là gì?

PLEASE GIVE ME SOME EXAMPLES WITH PHRASES.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Mã Lai
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này made/make fun of a lot có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question