Question
Cập nhật vào
14 Thg 7 2016

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Masomenos o más o menos ¿Cuál es la forma correcta de escribirlo? 🤔🤔🤔

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Masomenos o más o menos ¿Cuál es la forma correcta de escribirlo? 🤔🤔🤔
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question