Question
Cập nhật vào
15 Thg 7 2016

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

did he said "drink"? 😮
Creo que no, tuh-reen?
what is that?
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này did he said "drink"? 😮
Creo que no, tuh-reen?
what is that? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question