Question
Cập nhật vào
31 Thg 3 2018

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Java Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

你们有建议一些书(使,让,叫)定义,语用,区别?
recommended a book about(使,让,叫) structure, how to used and difference?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
你们有建议一些书(使,让,叫)定义,语用,区别?
recommended a book about(使,让,叫) structure, how to used and difference?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question