Question
Cập nhật vào
18 Thg 7 2016

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Ukulele is a little guitar with four strings. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question