Question
Cập nhật vào
11 Thg 4 2018

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Hin-đi

Nói câu này trong Tiếng Hin-đi như thế nào? - agar tumhe yaha aana tha to mujhe phone to karna chaiye tha -

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Hin-đi
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Hin-đi
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Hin-đi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hin-đi như thế nào? - agar tumhe yaha aana tha to mujhe phone to karna chaiye tha -
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question