Question
Cập nhật vào
20 Thg 4 2018

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

How do you answer if people ask you what’s up

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do you answer if people ask you what’s up
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question