Question
Cập nhật vào
20 Thg 4 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Mã Lai
  • Tiếng Hà Lan
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Thái

sawadeekap có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Thái Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này sawadeekap có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question