Question
Cập nhật vào
22 Thg 7 2016

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicate without using dedicate. a phrasel verb using dedicAte

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicate without using dedicate. a phrasel verb using dedicAte
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question