Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
26 Thg 4 2018

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với including . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

日本語訳も書いてもらえたら助かります。
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với including.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question