Question
Cập nhật vào
29 Thg 4 2018

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

うまく泳げる人の話が聞きたい có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này うまく泳げる人の話が聞きたい có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question