Question
Cập nhật vào
29 Thg 4 2018

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Hawaii
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? i'm going to eat a cup cake

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Basque
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Basque
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Basque
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? i'm going to eat a cup cake
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question