Question
Cập nhật vào
6 Thg 5 2018

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? que significa “amunt” ? por ejemplo “amunt valencia”!!! Gracias a todos!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? que significa “amunt” ? por ejemplo “amunt valencia”!!! Gracias a todos!
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question