Question
Cập nhật vào
7 Thg 5 2018

 • Tiếng Hung-ga-ri
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? I am a student

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hung-ga-ri

 • Tiếng Hung-ga-ri

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Hung-ga-ri

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? I am a student
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question