Question
Cập nhật vào
13 Thg 5 2018

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 日本語が分かりますか?

Câu trả lời

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Java
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 日本語が分かりますか?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question