Question
Cập nhật vào
14 Thg 5 2018

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? たとえ、あなたが僕を愛してなくても、私はあなたを心から愛しています

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? たとえ、あなたが僕を愛してなくても、私はあなたを心から愛しています
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question