Question
Cập nhật vào
1 Thg 8 2016

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

This desk is about to die. You should buy a new one instead of this. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question