Question
Cập nhật vào
17 Thg 5 2018

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Câu hỏi về Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) như thế nào? Please mop the floor

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) như thế nào? Please mop the floor
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question