Question
Cập nhật vào
19 Thg 5 2018

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Mã Lai
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 請問「收收埋埋」廣東話有什麼意思跟句子可以舉例造句?唔該晒各位 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 請問「收收埋埋」廣東話有什麼意思跟句子可以舉例造句?唔該晒各位.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question