Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
25 Thg 5 2018

Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? what’s the difference between “haci” and “así”? Many people around me use it differently and it has recently made confused.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Rôman
  • Tiếng Urdu Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? what’s the difference between “haci” and “así”? Many people around me use it differently and it has recently made confused.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question