Question
Cập nhật vào
6 Thg 8 2016

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

what is correct?
Where are you study?
Or
Where do you study?

Thank you.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Na Uy (bokmal)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
what is correct? 
Where are you study?
Or
Where do you study?

Thank you.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question