Question
Cập nhật vào
27 Thg 5 2018

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm involves .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question