Question
Cập nhật vào
28 Thg 5 2018

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Slovakia
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? たった今乗ったところです(トローリーに)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? たった今乗ったところです(トローリーに)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question