Question
Cập nhật vào
9 Thg 8 2016

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Whether all necessary document ll be provided to me by institute or I have need to arrange anything at my own like accommodation? cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question