Question
Cập nhật vào
9 Thg 6 2018

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa ㅈ và ㅊ ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question