Question
Cập nhật vào
12 Thg 8 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Nhật Bản

Tomorrow is a big day for you, I know you will do splendid!

(Translation to Japanese Kanji please)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Nhật Bản
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tomorrow is a big day for you, I know you will do splendid!

(Translation to Japanese Kanji please)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question