Question
Cập nhật vào
12 Thg 8 2016

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I'm not always on the desk. cái này nghe có tự nhiên không?

Some times away from keyboard.↑
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question