Question
Cập nhật vào
12 Thg 4 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với The internet that enabled us obtain any information changed our way of life drastically. . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với The internet that enabled us obtain any information changed our way of life drastically..
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question